یادداشت

تاثیر فعالیت های تشکلی بر صنعت استان البرز

تاثیر فعالیت های تشکلی بر صنعت استان البرز

در فضای کسب و کار امروز انسجام فکری و اتحاد عملی  بیش از پیش نیاز است

این امر مهم در فضای تشکلی سالم قابل رویت و لمس خواهد بود.

حدود جغرافیایی استان البرز

پس از تصویب و ابلاغ تقسیمات کشوری و مشخص کردن حدود جغرافیایی استان البرز طی سال 1389 تشکل های کارفرمایی استان ، 3ماه پس از ابلاغ طراحی و تشکیل شد .

و طی 13 سال اخیر فعالیت خود را در قالب اتاق بازرگانی انجمن های تخصصی خانه صمت قوام بخشیده اند و هدف تعامل با بخش دولتی و ارائه مشاوره به سه قوه ،که بخشی از اهداف تشکلی که منجربه تصویب قوانین اثر گذارمانند قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب بهمن ماه سال 1391 گردید.

با مطالعه مفاد 28 ماده ای این قانون مشاهده می گردد نقش تشکل های کارفرمایی و کارگری بخش خصوصی در بهبود مستمر فضای کسب و کار ، انسجام فکری ،سخنگویی و نتیجه گیری موثر بوده  و می تواند جهت برون رفت از موضوعات و مشکلات مشترک صاحبان صنایع نتیجه بخش یاشد.

هریک از انجمن های تخصصی همگن متشکل از صاحبان صنایع بنام و برند های فعال در زمینه های تخصصی یک مرکز تفکر و تعامل است و قابلیت اتکایی این گروه می تواند ؛ هم جنبه مشورتی داشته باشد، هم جنبه تحقیقاتی که در جهان امروز جهت تداوم محتوایی و ارائه راه کار های فکری و عملی موثر واقع می شود.

هرچقدر اعضای این تشکل ها مومن به کار باشند و به دور از هرگونه کج روی ، بد اندیشی بر روی تقاضا های گروهی متمرکز شوند.

ضمن شناخت عمیق جامعه صنعتی ،تجارتی به اعتبار سازی بخش خصوصی و متقاعد سازی بخش دولتی موثر واقع می شوند و این امر میسور نخواهد بود مگر با مدیریت مدبرانه،هوشمندانه و انتخاب اصلح،راه کارهای اصلی تشکیل گروه های کار و انجمن ها.

-انجمن ها بایستی تلاش کنند که فساد مالی را از خود دور کنند (ارتقاء سلامتی اجتماعی)

-انجمن بایستی ارزش آفرین باشند (افزایش مشارکت های شغلی و حرفه ای و تامین زنجیره ارزش)

-انجمن در ارتباط با اعضا باشد (افزایش تحرک و انسجام اجتماعی)

-انجمن دموکراتیک اداره شود (افزایش امید به زندگی اجتماعی و صنعتی)

-انجمن ،عوامل محیطی را درک کند (افزایش نرخ اشتغال و کارآفرینی جامعه)

-انجمن ارتباط موثر با بخش دولتی داشته باشد (افزایش امنیت اجتماعی)

-انجمن بهره مندی رایگان را برای اعضای خود فراهم کند (کاهش وابستگی )

در نهایت آثار مثبت آن را به گونه ای خواهیم دید.

حال از خوانندگان محترم و آگاه تقاضا  داریم، نظر پیشنهادی خود را در خصوص انجمن ها و تشکل های استانی صراحتاً با روابط عمومی خانه صمت استان البرز در میان بگذارند.

با تشکر                                     

 

                                                                                                                              دکتر حمیدرضا فرشبـاف

مشاورعالی خانه صنعت،معدن و تجارت استان البرز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *