ستاد ویژه “دهه تولید و تجارت” البرز با هدف تجلیل از کارآفرینان عرصه تولید و تجارت تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی خانه صمت البرز، ستاد گرامیداشت "دهه تولید و تجارت" با هدف معرفی واحدهای تولیدی ...

ادامه مطلب