بازدید دبیرکل و مشاور عالی خانه صنعت، معدن و تجارت استان البرزاز نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

دبیرکل و مشاور عالی خانه صنعت، معدن و تجارت استان البرز از هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست د...

ادامه مطلب