• نام مدیر عامل:جناب آقای رکن الدینی
  • نام تجاری:   اطلس
  • محصولات: رنگ و رزین
  • وب سایت:http://www.rangarangatlas.com/