• نام مدی عامل :جناب آقای رئیسی
  • نام تجاری: شیبا
  • محصولات: پاستیل و مواد غذایی
  • وب سایت:http://www.shivamfgco.com