• نام مدیرعامل:جناب آقای بخشی وش
  • نام تجاری:  پیلوت گاز
  • محصولات: لوازم گاز سوز
  • وب سایت: https://www.pilot-home.com/