نام تجاری: شیلتون

نام مدیر عامل :جناب آقای میری

نام محصولات:تن ماهی و مواد غذایی

وب سایت:https://shiltonco.com/