• نام مدیر عامل :جناب آقای دامن افشان
  • نام تجاری: هیمالیا
  • محصولات :یخچال و فریزر
  • وب سایت : https://himalia.ir/