• نام مدیرعامل:جناب آقای بخشی
  • نام تجاری: پاکرخ
  • محصولات:شوینده و آرایشی بهداشتی
  • وب سایت: https://www.pakrokh.co/