• نام مدیر عامل:جناب آقای صداقت پیشه
  • نام تجاری:        هایپ
  • محصولات: نوشابه های معمولی انرژی زا
  • وب سایت: http://parskasht.com/fa