• نام مدیر عامل:جناب آقای عباس حاجی سید سلیمان
  • نام تجاری:    نیک کالا
  • محصولات :وسایل گاز سوز
  • وب سایت :https://niccala.com/