• نام مدیر عامل :جناب آقای کوچکی
  • نام تجاری: مداوا فارما
  • محصولات:پزشکی دارویی
  • وب سایت:http://www.modavapharma.com/