• نام مدیر عامل:جناب آقای نوری النسب
  • نام تجاری:  سمیرا
  • محصولات : ماکارونی و مواد غذایی
  • وب سایت :https://samiramacaron.com/