• نام مدیر عامل :جناب آقای ملک
  • نام تجاری : مانا
  • محصولات: ماکارونی و مواد غذایی
  • وب سایت : https://www.manamacaron.com/