• نام مدیر عامل :جناب آقای پاکدل مهربانی
  • نام تجاری:     زاگرس درخشان
  • محصولات: کاشی وسرامیک
  • وب سایت:https://ceramkala.com/zagros-factory/