• نام مدیر عامل:جناب آقای هاشمی
  • نام تجاری:   جی
  • محصولات: آرایشی بهداشتی
  • وب سایت : https://jey-co.ir/