نام تجاری :JPA

نام مدیر عامل :جناب آقای فخار

نام محصولات: البسه و پوشاک

وب سایت : https://jpa1981.com/