• نام مدیر عامل :جناب آقای مهرداد نوری
  • نام تجاری:        تک ماکارون
  • محصولات : ماکارونی و مواد غذایی
  • وب سایت: https://takmakaron.com/fa/