• نام مدیر عامل :جناب آقای علیمردانی
  • نام تجاری:    202
  • محصولات: فراورده های گوشتی
  • وب سایت :https://202.ir/