• نام مدیرعامل:جناب آقای اطمینان
  • نام تجاری:  تولیدی و مهندسی آتبین
  • محصولات: ابزار دقیق
  • وب سایت :https://atbinco.org/