• نام مدیرعامل :جناب آقای خمسه زاده
  • نام واحد تجاری:    تهران سیمین فر
  • محصولات: سیم و کابل فیبر نوری
  • وب سایت: https://www.siminfar.com/