نام تجاری: ایران تابلو

نام مدیر عامل :جناب آقای پولادیان کاری

نام محصولات: تابلو برق

وب سایت :https://www.irantablo.com/