• نام تجاری:آماده لذیذ
  • نام مدیر عامل: جناب آقای نراقی
  • نام محصولات: محصولات غذایی
  • وب سایت:https://www.amadehlaziz.com/