نام تجاری :چیتوز

نام مدیر عامل :جناب آقای نساج

نام محثولات: محصولات غذایی

وب سایت :https://dinafood.com/food/